JakoŚĆ

Podstawowym współczynnikiem utrzymania bardzo wysokiej jakości wytwarzanych przez firme DPH produkcji poligraficznych są wysokie kwalifikacje kadry zarządzającej oraz jej wieloletnie doświadczenie poparte wieloma sukcesami przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań.

Chcąc sprostać rosnącym wymaganiom ze strony klientów i systematycznemu wzrostowi realizowanych zleceń firma DPH wprowadziła procedury kontroli wyrywkowej oparte na systemie powtarzalnej zgodności przy akceptowalnym poziomie jakości AQL (Acceptable Quality Level).

Z uwagi na coraz częstsze produkcje dla klientów produkujących artykuły żywnościowe i co za tym idzie coraz wyższe wymogi zapewnienia czystości i higeny firma DPH jest w trakcie wprowadzania systemu HACCP.