Digital lab

Ważnym uzupełnieniem kompleksowej oferty dla naszych klientów stanowi nasze laboratorium. Tu przy użyciu wysokiej klasy sprzętu wykonujemy np. sesje fotograficzne produktów, opakowań i gadżetów
a następnie przygotowujemy materiały do dalszych publikacji skanując przy gwarancji wysokiej jakości reprodukcji koloru i poddając dalszym procesom edytorskim za pomocą DTP.

Przy użyciu technologi drukowania cyfrowego mało i wielkoformatowego wykonujemy jednostkowe projekty prezentacyjne oraz makiety przedprodukcyjne oraz niskonakładowe produkcje specjalne.

W celu weryfikacji jakościowej za pomocą Proofu cyfrowego wykonujemy odbitki próbne arkuszy drukarskich w celu zgodności kolorystycznej projektu z wzorcem, potwierdzając to odpowiednim certyfikatem.