POSM

POSM (Point of Sale Material) to różnego rodzaju formy reklamowe, informacyjne i konstrukcyjne, które wspierają sprzedaż w miejscu ekspozycji. Dzięki zastosowaniu różnorodnych technologii produkcji i dużej gamy surowców, projektanci mogą w pełni wykorzystać swoją kreatywność, wzbudzajac zainteresowanie
i ciekawość kupująch, a co za tym idzie - bliższe zapoznanie się z eksponowanym produktem. Mogą także uzupełniać i zwiększać powierzchnię ekspozycyjną produktu lub kszałtować jego wizerunek. Wizualne przyciąganie uwagi może być dodatkowo wzmocnione efektami zapachowymi oraz dźwiękowymi.